slide-03Slide thumbnail

 

Dopasowujemy system do organizacji,
a nie organizację do systemu

2000px-PDCA_Cycle.svg

Witamy na naszych stronach. ITM systems jest nowocześnie zarządzaną firmą zajmującą się wdrożeniami oraz audytowaniem systemów zarządzania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Realizujemy wdrożenia systemów zarządzania dedykowane do małych
i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski południowej. Każdy
z realizowanych przez nas projektów jest traktowany indywidualnie, prowadzony metodą zarządzania projektami. W zależności od wielkości organizacji oraz profilu jej działalności jest dobierany zespół konsultantów posiadających szczególne doświadczenie w branży budowlanej, górniczej, zakładach przemysłu ciężkiego, mechanicznej, IT, medycznej, szkolnictwie szeroko pojmowanych usługach. Naszym największym atutem są ludzie posiadający doświadczenie i umiejętność przeniesienia wiedzy teoretycznej na grunt praktyczny wykazujący się empatią i elastycznością.

Oferta – wdrożenia

ISO 9001:2015 – Zarządzanie jakością.
ISO 14001:2015 - Zarządzenie środowiskiem.
ISO 27001:2013 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
PN-N 18001:2004, OHSAS18001:2007 - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
ZKP - Projektowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Jakości umożliwiające oznaczania wyrobów znakiem CE.
ISO 13485:2012 - Zarządzanie jakością produkcji wyrobów medycznych, Wymagania do celów przepisów prawnych.
Przygotowanie placówek medycznych do Akredytacji zgodnie ze Standardami Medycznymi opracowanymi przez Centrum Monitorowania Jakości.
Analiza procesowa – przeprowadzenie analizy realizowanych procesów produkcyjnych lub usługowych w organizacji celem ich optymalizacji oraz zmniejszenia kosztów.

 

 

Oferta – audity

Audity są prowadzane zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 19011:2012 – Wytyczne dot. audytowania systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego.
Zakres audytu jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu działalności i potrzeb organizacji.

W tym zakresie oferujemy przeprowadzenie:

  • Auditów wewnętrznych wstępnych, przed certyfikacyjnych oraz kontrolujących doskonalenie utrzymywanego systemu,
  • Auditów drugiej strony u potencjalnych lub obecnych dostawców pod kątem specyficznych wymagań Klienta lub wymagań międzynarodowych standardów.
  • Audytów certyfikacyjnych dzięki współpracy z międzynarodową firmą INTERTEK za jej pośrednictwem realizujemy audyty systemów, uprawniające do wystawienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie międzynarodowych standardów zarządzania.

 

 

 

 

Oferta – szkolenia

Realizujemy głównie szkolenia zamknięte w siedzibie Klienta lub
w miejscu przez niego wskazanym w zakresie doskonalenia systemów zarządzania, zarządzania jakością w projekcie oraz technik audytowania.

ITM systems jest firmą która od 10 lat zajmuje się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy oraz bezpieczeństwem informacji.

Bogate doświadczenie praktyczne nabyte na ścieżce zawodowej jest przekazywane w trakcie szkoleń w zakresie jakości, technik audytowania oraz zarządzania procesowego produkcją.

Szkolenia są kierowane do kadry kierowniczej, pełnomocników jakości, pracowników produkcyjnych, administracyjnych w firmach na terenie całej Polski. Zajęcia są prowadzone zarówno w formie wykładów jak
i warsztatów na których uczestnicy mają okazję w praktyczny sposób doświadczyć przekazywaną wiedzę teoretyczną.

ITM systems na stałe współpracuje z jednostką certyfikacyjną INTERTEK kształcąc z sukcesem nowych audytorów.

Zaletą szkoleń zamkniętych jest:

  • Redukcja kosztów szkolenia przypadająca na jednego pracownika,
  • Tematyka dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • Dostosowanie terminu do potrzeb i możliwości Klienta.
mark-516279_960_720

Kontakt – ITM systems Iwona Tchórzewska-Malich

Adres: ul. Mieszka I 19c/10, 44-194 Knurów
NIP 969-034-52-69
REGON 240411361

Telefon: +48 501 83 44 14
E-mail: biuro@itmsystems.pl
Strona: www.itmsystems.pl

mapa-1024x441-2